! Detta evenemang har redan varit

Örat till Marken

I utställningen "Örat till Marken" får vi se olika typer av verk av konstnären Carolina Falkholt.

Carolina Falkholt har gjort sig känd genom sina stora väggmålningar runt om i Sverige och i världen. Men hennes konstnärliga praktik består av mycket mer – bland annat har ljudet alltid varit en viktig del i hennes skapande. Ljudet och den egna musiken är arbetsredskap för Falkholt – de är medium för att nå tankar, känslor och formuleringar som inte låter sig frigöras på något annat sätt.

I många av hennes verk förekommer olika former av kommunikation. Kommunikationen kan vara ljudande eller stum, det senare förekommer både i form av text eller i form av handalfabet. Men för att kommunikation ska uppstå krävs en mottagare – en lyssnare – ett öra. Lyssnande som är själva förutsättningen för dialog och förutsättningen för att vi över huvud taget ska kunna förstå varandra.

I verket ”Örat Till Marken” har Falkholt gjort om en av sina målningar av öron till något av en möbel – en lyssningsmöbel med sju hörlurar, som innehåller olika ljudspår med ett mellanting av ljudkollage och musik. Materialet bygger på ett samtal som Falkholt hade i New York 2016 med den amerikanska konstnären Carolee Schneemann. Schneemann tillhör första vågens feministiska konstnärer som började bryta mark under 1960-talet. Hon har bland annat gjort sig känd som en pionjär inom performanceskonsten, där hon avhandlat frågor om kropp, genus och sexualitet. Detta har hon även tagit vidare med sina experimentella filmer.

Utställningen sker mellan 22 Apr — 28 Maj.

Österängens Konsthall Birkagatan 8 Jönköping