Like this event

Sofiakyrkan

Sofiakyrkan med sin mäktiga spira är ett välkänt landmärke i Jönköpings stadsbild, och har så varit sedan invigningen i april 1888. Kyrkan är uppkallad efter Oscar II:s gemål, drottning Sofia.

Kyrkan är uppförd i nygotisk stil och arkitekt var professor Gustaf Dahl, som också ritat Kungliga biblioteket i Stockholm. Kyrkan är en basilika med öppet trätak, treskeppigt långhus med fem travéer samt enskeppiga korsarmar och enskeppigt kor med tresidig avslutning. Valvbågarna, som binder samman kolonnerna, är spetsiga och ger kyrkorummet ett luftigt, rymligt utseende. Inrymt i kyrkan finns Sankt Peders kapell (uppkallat efter platsens första helgedom som var helgad åt Petrus).